احداث کارخانه 3500 تنی سیمان همدانیان اصفهان

تاریخ فعال شدن: 03/05/1390
تاریخ خاتمه: ---
موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی مشاوره مادر ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت و طراحی برق و تاسیسات
کارفرما: شرکت سیمان اصفهان
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: اصفهان


توضیحات:
• انجام خدمات مشاور مادر و صنعتی
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه


Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

بالا