دشتستان (آسیاب سیمان)

تاریخ فعال شدن: 89/12/16
تاریخ خاتمه: 91/3/20
موضوع قرارداد: نصب تجهيزات مكانيك آسياب سيمان گلوله اي دپارتمان تغذيه آسياب
کارفرما: شركت سيمان دشتستان
مشاور: شركت ساپنا
مکان پروژه: استان بوشهر


توضیحات:
ساخت بخشي از تجهيزات دپارتمان تغذيه آسياب سيمان و نصب كليه تجهيزات مكانيك و تاسيسات آسياب سيمان گلوله اي


Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا