احداث کارخانه 3400 تنی سیمان شرق

تاریخ فعال شدن: 01/02/1386
تاریخ خاتمه: 31/05/1389
موضوع قرارداد: انجام ممیزی فنی پروژه ، بودجه بندی، برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه
کارفرما: شرکت سیمان شرق
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: مشهد


توضیحات:
• انجام خدمات ممیزی دوره ای پروژه
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه
• انجام خدمات تهیه بودجه اجرایی پروژهContent Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا