احداث کارخانه 3300 تنی سیمان بیارجمند

تاریخ فعال شدن: 10/02/1390
تاریخ خاتمه: ---
موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی مشاوره مادر ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت
کارفرما: شرکت سیمان بیارجمند
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: بیارجمند


توضیحات:
• انجام خدمات مشاور مادر و صنعتی
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه


Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا