سیمان غرب آسیا

تاریخ فعال شدن: 1393/08/02
تاریخ خاتمه: اسفند ماه 1395
موضوع قرارداد: پروژه انجام خدمات نظارت مقیم بر نصب و راه¬اندازی
کارفرما: شرکت سیمان غرب آسیا
مشاور:
مکان پروژه: شهرستان تربت جام


توضیحات:
- انجام خدمات نظارت مقیم بر نصب و راه اندازی بخش های باقیمانده از دپارتمان های سنگ شکن تا انتهای دپارتمان بسته بندی سیمان و تجهیزات جانبی


Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

بالا