احداث کارخانه 3300 تنی سیمان سپو

تاریخ فعال شدن: 30/03/1378
تاریخ خاتمه: ---
موضوع قرارداد: انجام خدمات مهندسی مشاوره مادر ، برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت عالیه و مقیم پروژه
کارفرما: شرکت سیمان سپو
مشاور: شرکت خدمات مهندسی راهبرد صنعت
مکان پروژه: دهدشت


توضیحات:
• انجام خدمات مشاور مادر و صنعتی
• انجام خدمات مشاور برق و کنترل
• نظارت بر ساخت تجهیزات
• طراحی تجهیزات برق ، کنترل ، مکانیکال و تاسیسات
• انجام خدمات برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژهContent Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

بالا