سیمان سفید شرق

تاریخ فعال شدن: 15/04/92
تاریخ خاتمه: ---
موضوع قرارداد: پروژه نصب و راه اندازی بی بار و همکاری در راه اندازی با بار تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق و راه اندازی با بار تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق
کارفرما: شرکت سیمان سفید شرق
مشاور:
مکان پروژه: مشهد


توضیحات:
پروژه نصب و راه اندازی کامل تجهیزات برقی و کنترلی خط تولید شامل:
- اجرای عملیات سینی گذاری و کابل کشی و روشنایی کانالهای تاسیسات و کلیه دپارتمان ها
- نصب تجهیزات برقی و کنترل کلیه دپارتمان ها
- نصب تجهیزات برق و کنترل پست های برق از جمله، ترانس ها، تابلوها، روشنایی و عملیات سینی گذاری و کابل کشی.
- نصب و راه اندازی سیستم کنترل کل خط تولید.Content Image

سایر تصاویر

سایر تصاویر موجود از این پروژه

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

Portfolio Image

بالا